Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL
Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL
Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL
Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL
Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL
Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL
Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL
Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL
Hopp is digital healthcare solution designed by LEMUN DIGITAL

Hopp е концептуален дигитален медицински продукт със социална насоченост, който оптимизира вътрешноболнични процеси и помага за по-качествено и бързо обслужване на пациентите. Позволява воденето на електронен медицински картон, което в комплект с възможността за връзка на iBeacon и други устройства, позволява на болницата да работи в съвсем нова иновативна среда, като изгражда мост между пациенти и персонал. Hopp не измества съществуващата софтуерна администрация, а по-скоро работи симетрично с нея, във вид на дигитално здравеопазване.